ORTHOPHOS XG 3D

Vår egen CBCT En fantastisk kombinationsmaskin för vanliga Panorama rtg –översikt o planering Volymrtg–3D för implantat planering och kirurgi Volymrtg–3D hög upplösning för rotfyllnings diagnostik All 3D rtg granskas av vår rtg specialist som skriver utlåtande.

Digital röntgen Schick Elit

Vi började använda digital röntgen 1989 och har allt sedan uppgraderat oss till det bästa marknaden kan erbjuda. Vi använder oss i dag av Schick Elit sensor.

CEREC

Vi började använda Cerec 1990 ! i vår klinik Du kan se här hur det går till: klicka här

CadCam MCSXL

Ivoclar Vivadent Programat CS Porcelain Oven

FOTONA Lightwalker Laser

EPIC 10 Diode Laser

En diod laser för mindre ingrepp används också av sköterskor och hygienist
Exempel på vad man använder den till

Diagnodent

Laser cavity Detection
Här får du veta hur den används

Diagnocam

I de fall då vi snabbt vill se genom tänderna utan att ta röntgen Se hur det fungerar här

PA-on digital fickdjupsmätare

Underlättar för hygienisten att mäta fickdjup. Du kan se här hur det fungerar